Sizzling Hits: Ayrosh – Nuu (ft Muringi) | With Song Lyrics

Our Sizzling New Hit this week is ‘Nuu’ by Ayrosh and the sensational Muringi. A steamy kikuyu love song with handpicked words for lyrics. The chorus translates to: 
‘I ask, who’ll touch me like you do. Who’ll love me like you do?

Stream the Track Below

Lyrics

Wauga ùnyamarie
Wauga ùnjùrage ngoro
Wauga ùndige ta itarì
Na kìene

Woha nguo wathiì
Wauga umìriì ndì Toro
Wauga ùndige ta itarì
Na Kìene

Ndauga ùthiì wìciirie
Ndauga uge ngatho mùno
Ndina camùra maì
Ngùcine

Ndauga ùthiì wìciirie
Ndauga uge ngatho mùno
Ndinoya rùhiù rwa njora
Ngùteme

Hook:

Niì ngùria Nùù (ooh)
Ùkahutia
Urìa wee ùù
Hùtagia

Ngùria Nùù (ooh)
Ukanyenda, babe
Ùria we ùù (ooh)
Nyendaga

Niì ngùria Nùù (ooh)
Ùkahutia
Urìa wee ùù
Hùtagia

Ngùria Nùù (ooh)
Ukanyenda, babe
Ùria we ùù (ooh)
Nyendaga

[Instrumental break]


Wauga ùnjagagie
Wauga njage thayù biù
Wauga ùnjaùre nguo
Giathì (eeh)

Ndamenya ùria ngwendete
Niì ngaigwa kùhahùka,na
Ndamenya ona ingìka atìa
Tùtingìcokanwo

Ndìraigwa ta ngùte mbao
Ndioì no njigue ruo ùù

Ndìraigwa ta ngùte mbao
Ndioì no njigue ruo ùù

Hook:

Niì ngùria Nùù (ooh)
Ùkahutia
Urìa wee ùù
Hùtagia

Ngùria Nùù (ooh)
Ukanyenda, babe
Ùria we ùù (ooh)
Nyendaga

Niì ngùria Nùù (ooh)
Ùkahutia
Urìa wee ùù
Hùtagia

Ngùria Nùù (ooh)
Ukanyenda, babe
Ùria we ùù (ooh)
Nyendaga

Song – Nuu 

Performed by – Ayrosh, Muringi 
Written by – Ayrosh 

Produced by – Mutoriah (MEnMYCousin Ent) 

Mix & Master – Tawala Beats 

Video director – Johnson Kyalo
Release Date: Apr 23, 2020